มอเตอร์สำหรับประตูบานเลื่อน (Sliding Gate)

NUVO F600
NUVO F600

มอเตอร์สำหรับประตูบานเลื่อนน้ำหนัก 600 กิโลกรัม

NUVO F800
NUVO F800

มอเตอร์สำหรับประตูบานเลื่อนน้ำหนัก 800 กิโลกรัม

NUVO F1200
NUVO F1200

มอเตอร์สำหรับประตูบานเลื่อนน้ำหนัก 1200 กิโลกรัม

NUVO F1500
NUVO F1500

มอเตอร์สำหรับประตูบานเลื่อนน้ำหนัก 1500 กิโลกรัม

NUVO F2000
NUVO F2000

มอเตอร์สำหรับประตูบานเลื่อนน้ำหนัก 2000 กิโลกรัม

Visitors: 43,858