ม่านพีวีซีห้องเย็น (PVC Strip Curtain)

ม่านพีวีซี มาตราฐาน แบบแผ่นเรียบ และแบบมีเส้นกันกระแทก
ม่านพีวีซี มาตราฐาน แบบแผ่นเรียบ และแบบมีเส้นกันกระแทก

ประตูม่านพีวีซีใสเป็นทางเลือกที่ดีทีสุดทำได้รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด ช่วยลดการสิ้นเปลือง พลังงานโดยสามารถมองเห็นได้ทั้ง 2ด้านของบานประตู

ม่านพีวีซี กันแมลงแบบแผ่นเรียบ และแบบมีเส้นกันกระแทก
ม่านพีวีซี กันแมลงแบบแผ่นเรียบ และแบบมีเส้นกันกระแทก

ประตูม่านพีวีซีม่านพีวีซี ป้องกันแมลง มีคุณสมบัติตัดลำแสงที่แมลงสามารถมองเห็น ทำให้แมลงไม่มารบกวน เป็นประตูทางเลือกที่ช่วยป้องกันแมลง ทำได้รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด

ม่านพีวีซี ห้องเย็น แบบแผ่นเรียบ และแบบมีเส้นกันกระแทก
ม่านพีวีซี ห้องเย็น แบบแผ่นเรียบ และแบบมีเส้นกันกระแทก

ประตูม่านพีวีซีห้องเย็น มีคุณสมบัติทนต่ออุณภูมิต่ำถึง -40o C โดยไม่เปลี่ยนสภาพหรือแข็งตัว เป็นประตูช่วยรักษาอุณหภูมิของห้องเย็น ทำได้รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด

ม่านพีวีซีป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบแผ่นเรียบ และแบบมีเส้นกันกระแทก
ม่านพีวีซีป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบแผ่นเรียบ และแบบมีเส้นกันกระแทก

ม่านชนิดนี้ออกแบบมาพิเศษ เพื่อลดการเกิดไฟฟ้าสถิตที่จะเกิดขึ้นกับม่าน PVCแบบธรรมดา เป็นม่านที่เหมาะสำหรับโรงงานผลิตสิ่งทอผ้า โรงงานผลิตอุปกรณ์อีเลคโทรนิค ทีมีสภาวะไฟฟ้าสถิตสูง

ม่านพีวีซี ป้องกันเสก็ดไฟจากการเชื่อม
ม่านพีวีซี ป้องกันเสก็ดไฟจากการเชื่อม

Welding Screen PVC ม่านพีวีซี ป้องกันเสก็ดไฟจากการเชื่อม ช่วยกั้นพื้นที่การทำงานที่มีการเชื่อมกับพื้นที่อื่นของโรงงานไม่ให้ได้รับความเสียหายจากเสก็ดไฟจากการเชื่อม

Visitors: 43,858