บานสวิง PREMIS

ระบบอัตโนมัติสำหรับประตูบานสวิง PREMIS ได้รับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยสินค้ายุโรป EN16005 สามารถติดตั้งกับประตูที่มีอยู่แล้วหรือทำขึ้นมาใหม่ ด้ายมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทานและความเงียบในการทำงาน สามารถเลือกเปิดได้ทั้งเข้าด้านในและเปิดออกด้านนอก โดยใช้ได้ทั้งกับประตุบานเดี่ยวหรือบานคู่ และสามารถเลือกติดตั้งเครื่องทั้งด้านในและด้านอกห้อง เลือกได้ตามความเหมาะสมของการออกแบบและพื้นที่การติดตั้ง เลือกรูปแบบการใช้งานได้หลากหลาย โดยสามารถ เลือกการใช้งานในอาคารส่วนตัว หรือ อาคารสาธารณะ เลือกระบบสำหรับผู้พิการ ระบบการทำงานหนัก

โดยมีอุปกรณ์เสริมหลายอย่างที่สามารถเลือกติดตั้งเพิ่มได้เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนั้นยังมีระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ระบบPush& Go ระบบการใช้งานสำหรับผู้พิการ ระบบเพิ่มกำลังเปิด-ปิดอัตโนมัติ ถ้ามีลมแรง เพิ่มเวลาเปิดค้างนานขึ้นในช่วงเวลาที่มีการผ่านเข้าออกประตูมาก และการตัดระบบอัตโนมัติออกให้การใช้งานเป็นแบบใช้มือเปิดปิดธรรมดา

 คุณสมบัติทั่วไป       

โหมดการทำงานให้เลือก “ทำงานเต็มประสิทธิภาพ” หรือ “ประหยัดพลังงาน” ควบคุมการเปิด-ปิดด้วย encoder ระบบป้องกันประตูปิดชนคนหรือวัตถุ ระบบประสานการทำงานของประตู 2 บาน รองรับการต่อกับระบบ emergency ภายนอก มีระบบ Push & Go ออกแบบระบบมารองรับการใช้งานของผู้พิการ มาตรฐาน European EN 16005

 

ข้อความ …

Visitors: 71,294