ประตูออโต้บานสวิง Erreka ระบบอัตโนมัติสำหรับประตูบานสวิง PREMIS

ระบบอัตโนมัติสำหรับประตูบานสวิง PREMIS ได้รับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยสินค้ายุโรป EN16005 สามารถติดตั้งกับประตูที่มีอยู่แล้วหรือทำขึ้นมาใหม่ ด้ายมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทานและความเงียบในการทำงาน สามารถเลือกเปิดได้ทั้งเข้าด้านในและเปิดออกด้านนอก โดยใช้ได้ทั้งกับประตุบานเดี่ยวหรือบานคู่ และสามารถเลือกติดตั้งเครื่องทั้งด้านในและด้านอกห้อง เลือกได้ตามความเหมาะสมของการออกแบบและพื้นที่การติดตั้ง
เลือกรูปแบบการใช้งานได้หลากหลาย โดยสามารถ เลือกการใช้งานในอาคารส่วนตัว หรือ อาคารสาธารณะ เลือกระบบสำหรับผู้พิการ ระบบการทำงานหนัก โดยมีอุปกรณ์เสริมหลายอย่างที่สามารถเลือกติดตั้งเพิ่มได้เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
นอกจากนั้นยังมีระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ระบบPush& Go ระบบการใช้งานสำหรับผู้พิการ ระบบเพิ่มกำลังเปิด-ปิดอัตโนมัติ ถ้ามีลมแรง เพิ่มเวลาเปิดค้างนานขึ้นในช่วงเวลาที่มีการผ่านเข้าออกประตูมาก และการตัดระบบอัตโนมัติออกให้การใช้งานเป็นแบบใช้มือเปิดปิดธรรมดา

คุณสมบัติทั่วไป 

 • โหมดการทำงานให้เลือก “ทำงานเต็มประสิทธิภาพ” หรือ “ประหยัดพลังงาน”
 • ควบคุมการเปิด-ปิดด้วย encoder
 • ระบบป้องกันประตูปิดชนคนหรือวัตถุ
 • ระบบประสานการทำงานของประตู2บาน
 • รองรับการต่อกับระบบ emergency ภายนอก
 • มีระบบ Push &Go
 • ออกแบบระบบมารองรับการใช้งานของผู้พิการ
 • มาตราบาน European EN 16005

 

 

 

Premis

Operator for pedestrian swing doors ideal to automate any type of normal, evacuation, smoke control door, etc.

Advantages:

 • The sensors detect the smoke and disable automatic opening of the door in the event of fire.
 • Courtesy opening for the disabled.
 • Programmable input.
 
The operator’s multiple functions make it ideal to automate private or public entrance doors, doors for disabled people, or premises with high traffic density and reduced space. It is designed for continuous and intensive use, can be used in Low Energy or Full Energy working mode and serves to automate both existing swing doors and new installations of up to 200 kg. It can be used for both interior and exterior applications (double or single door), and can be mounted on both sides with push or pull arms. Its reduced design of 75mm in height and easy mounting make this Premis model an ideal operator for integration in any environment. The PREMIS automatic swing operator has a wide range of functions that allow you to adapt to any type of need, including fully automatic mode, push and go and access control.

Technical characteristics

 • Straightforward installation.
 • 100 % motorisation tested with 500,000 cycles according to Standard EN16005.
 • Maximum leaf weight 200 kg (80 cm wide).
 • Maximum opening speed: 3-10 sec.
 • Maximum closing speed: 5-10 sec.
 • Power: 230Vac-50Hz.
 • Torque: 50Nm.
 • Maximum opening angle: adjustable with mechanical stops between 0 and 100 degrees.
 • Operation temperature: -20ºC and + 50ºC.
 • Rigid pull arm (inward opening), articulated push arm (outward opening).
 • Motor power: *****
 • Free passage: 200 kg or 1150 mm.
 • Maximum leaf weight: 200 kg or 1150 mm.
 • Dimensions: 644 x 75 x 138 mm.
 
 

 

 

Visitors: 70,495